Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. vasario 2 d., sekmadienis

KRISTAUS PAAUKOJIMAS (GRABNYČIOS). Pašvęstojo gyvenimo diena

...

Praėjus keturiasdešimt dienų po gimimo Motina Marija ir Juozapas nunešė Jėzų į šventyklą vykdydami Mozės Įstatymą, kad paaukotų Jį Viešpačiui. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“ (plg. Liturginį kalendorių 2019–2020 A).

Vasario 2 d. švenčiame Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias) ir Pašvęstojo gyvenimo dieną. Dėkojame Dievui už seseris ir brolius vienuolius, kurie atsiliepė į Viešpaties pašaukimą, meldžiamės naujų pašaukimų į vienuolijas.

Kauno arkikatedroje iškilmės 12 val. Šv. Mišių pradžioje šventinamos žvakės, einama procesija su žvakėmis. Dalyvauja broliai ir seserys pašvęstieji.

Kauno arkivyskupijoje veikia penkios vyrų vienuolijos bei 14 seserų vienuolių kongregacijų. Vienuolijos, įsikūrusios Kauno arkivyskupijoje >>

Nuotrauka KAIT