Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. gegužės 24 d., sekmadienis

VIEŠPATIES ŽENGIMAS į dangų (Šeštinės)

...

Kai DIEVAS žengė aukštyn –
linksmybė aidėjo,
gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant. ALELIUJA
(Iš 46 (47) psalmės)

Sekmadienį, kuomet Lietuvoje švenčiamos Šeštinės – Kristaus Žengimo į dangų iškilmė, visoje Katalikų Bažnyčioje minima ir Pasaulinė komunikavimo diena. Meldžiamasi už žurnalistus bei visus dirbančius komunikavimo srityje.

Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 54-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga „Idant... tu galėtumei papasakoti savo vaikams ir vaikaičiams“ (Iš 10, 2) >>

PASTABOS:

Nuotraukoje – Rožinio koplytstulpis Šiluvoje (skulpt. Erikas Daugulis)