Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. birželio 19 d., penktadienis

Švč. Jėzaus Širdis. Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena

Šią dieną, švenčiant Švč. Jėzaus Širdį, suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, viešai kalbančiam maldą „Gerasis Jėzau“.

GERASIS JĖZAU! Už Tavo begalinę meilę žmonės labai dažnai Tau atsimoka didžiausiu abejingumu, užmiršimu ir net panieka. Todėl mes, suklaupę prieš Tavo altorių (paveikslą), norime ypatingu Tavęs garbinimu atsilyginti Tau už tą nelemtą atšalimą ir įžeidimus, kurių tiek daug patiria meilingoji Tavo Širdis....

Visą maldą galime rasti www. katalikai.lt >>