Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. sausio 18 d., šeštadienis

Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „SEK paskui mane!“ (Mk 2, 14) Kaune
KUR: Kaunas

Nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos bei šios Susikaupimo dienos rengėjai kviečia visus, kurie nori rasti arba sustiprinti ryšį su Viešpačiu, ypač Jo artumoje įsiklausant į JO ŽODĮ.

...