Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. lapkričio 22 d., sekmadienis

KRISTUS VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)

...

KRISTAUS VISATOS VALDOVO (Kristaus Karaliaus) iškilme Bažnyčia užbaigia liturginius metus, kalbėdama apie Kristų, kuris skelbia visai kitokią – Dievo karalystę: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio“ (Jn 18, 36).

Lapkričio 22-osios sekmadienį 12 val. švenčiant Kristų Visatos Valdovą Kauno arkikatedroje bazilikoje bus teikiami skyrimai lektorių tarnystėms. Iškilmėms vadovaus ir skyrimus teiks Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis KĖVALAS. Sekmadienio rinkliava skiriama Kauno kunigų seminarijai išlaikyti.

VIEŠPATIE, teateinie Tavo karalystė!

Nuotr. – Kristaus Veido mozaika Kauno Švč. Sakramento bažnyčios fasade. Juozas Mikėnas ir Boleslovas Motūza, 1933.