Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. vasario 13 d., antradienis

Marijos diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

...

Vasario 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame mažuosius atlaidus – Marijos dieną. Ši Marijos diena švenčiama artėjant Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Dėkojame Dievui už Tėvynę Lietuvą, jos laisvę ir nepriklausomybę.

Vasario 12 d.

Naktinė Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“. Pradedama 22 val. ir baigiama 7 val. šv. Mišiomis.

Vasario 13 d.

APSIREIŠKIMO koplyčioje

8 val. šv. Mišios.
9 val. šv. Mišios.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje

7 val. šv. Mišios (užbaigiant naktinę adoraciją).
10 val. šv. Mišios.
11 val. katechezė. Sako arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
11.30 val. Švč. Sakramento adoracija. Rožinio malda. Švč. Mergelės Marijos litanija.
12 val. iškilmingos šv. Mišios.
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. ).
14 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija.
15 val. Gailestingumo vainikėlis.

------

10 val. Šiluvos piligrimų centre konferencija „Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Taislius augyminis – 190“ . Plačiau >>

Linos Urbonienės nuotraukoje – Švč. Mergelės Marijos Gimimą Šiluvoje švenčia Lietuvos kariuomenė (2022)