Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2013 m. spalio 13 d., sekmadienis

MARIJOS DIENA Šiluvoje. Kauno I dekanato piligriminė kelionė
KUR: Šiluva

9 val. šv. Mišios Bazilikoje. Vad. kun. E. Vitulskis. Gieda Kauno Karmelitų bažnyčios choras „SongDeo“.

10 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje. Vad. kun. A. Akelaitis. Gieda Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčios choras.

11 val. Akatistas Apsireiškimo koplyčioje. Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčios choras.

11 val. Švč. Sakramento adoracija Bazilikoje. Vad. kun. V. Birjotas.

12 val. iškilminga Eucharistija Bazilikoje. Vad. Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius. Gieda Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčios choras.

Marijos dieną Šiluvoje meldžiamasi įvairiomis intencijomis, ypač – už tėvynę Lietuvą.