Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. lapkričio 28 d., penktadienis

LIGONIŲ diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

Pamaldos 12 val.

Ligonių dienos Šiluvoje rengiamos paskutiniais mėnesių penktadieniais. Šaltuoju metu laiku pamaldos vyksta tik 12 val. (vakarinių nėra). Ligonių dieną Šiluvoje meldžiama Šiluvos Dievo Motinos, Ligonių Sveikatos, užtarimo gyjant iš fizinių ir dvasinių sužeidimų. Teikiamas ligonių palaiminimas.