Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. rugpjūčio 4 d., pirmadienis

Chorų registracija giedoti Šiluvos atlaiduose
KUR: Šiluva

Nuo rugpjūčio 4 d. iki rugpjūčio 28 d. vyksta chorų registracija norintiems giedoti Šiluvoje, Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose, rugsėjo 7–15 dieną.

Informacija chorų vadovams ir registracija giedojimui el. p. kn.renginiai@gmail.com arba tel. 8 673 22 346 (rugpjūčio 4–28 d.).

Šv. Mišios aukojamos:

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje.

10 ir 18 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje.

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje.

Laukiame Jūsų papuošiant atlaidus giesme.

Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė

tel. (37) 40 90 29 , mob. 8 673 22 346.