Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. rugsėjo 7 d., sekmadienis

Šilinės: ŠV. JONO PAULIAUS II IR JAUNIMO BEI PASAULIO LIETUVIŲ DIENA. Pamaldos, intencijos, homilijos.
KUR: Šiluva

Pamaldų tvarka >>

8 val. Meldžiame drąsos liudyti Kristų savo aplinkoje.

9 val. Dėkojame Dievui už gyvenimo dovaną. Homiliją sako kun. Linas Šipavičius.

10 val. Meldžiame tikėjimo malonės ieškantiems Dievo ir Jo dar nesurandantiems. Homiliją sako mons. Vytautas Grigaravičius.

12 val. Dėkojame už šv. Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį ir meldžiame jo užtarimo jaunimui bei gyvenantiems už Lietuvos ribų tautiečiams ir jų šeimoms. Homiliją sako arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

15 val. Meldžiamės už jaunuosius Lietuvos piligrimus. Homiliją sako kun. Artūras Kazlauskas.

18 val. Meldžiame malonės jauniems žmonėms atpažinti savo pašaukimą ir ištikimai juo gyventi. Homiliją sako vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Nuo 19 val. vakaro iki 8 val. ryto pernakt Vigilija Bazilikoje laukiant Švč. M. Marijos Gimimo.