Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. lapkričio 14 d., penktadienis

Mokslinė konferencija „Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 1934-2014 m.“ Kaune
KUR: Kaunas

Lapkričio 1 d. – gruodžio 26 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčia mini kertinio akmens pašventinimo 80-metį ir bažnyčios konsekracijos 10-metį (1934–2004–2014). Visą nuolat pildomą paminėjimo programą žr. čia>>

-------------

Mokslinės konferencijos pradžia – 16 val.

PROGRAMA

Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus įžanginis žodis.

Garbės svečio prof. Vytauto Landsbergio – Lietuvos valstybės ir kultūros veikėjo, kultūros istoriko, pianisto, muzikologo, Kovo 11-osios Akto signataro, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademiko, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko (1990–1992 m.), 1996–2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko, Europos parlamento nario (2004-2014 m.) – žodis.

Pranešimas „Bendrystė ir tarnystė“. Skaito Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Pranešimas „Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos kūrimasis ir raida 1923–1944 m.“ Skaito Mindaugas Balkus – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros doktorantas, Kauno apskrities viešosios bibliotekos vyresnysis bibliografas.

Pranešimas „Evangelizacinė aktyviųjų dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių veikla Kristaus Prisikėlimo parapijoje antrosios sovietų okupacijos metais“. Skaito Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. .

Kavos pertraukėlė.

Pranešimas „Bažnyčios vaidmuo tautiniam atgimimui“. Skaito bažn. ir civ. teisės dr., italų teisės dr., teol. lic. kan. Robertas Pukenis.

Pranešimas „Mūsų širdys Tautos šventovėje – Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje“. Skaito prof. Alvydas Laiškonis - gydytojas infektologas, habil. biomed. m. dr., Lilio universiteto (Prancūzija) garbės daktaras (2005 m.).

Diskusijos su prelegentais.