Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis

Muzikos, maldos ir susitikimų vakarai „Kad šviestų širdys, ne vien eglės!“ Kaune
KUR: Kaunas

Ir šiemet, rengiantis ir laukiant šv. Kalėdų, rengiami Miesto misijų vakarai, į kuriuos kviečiami visi miesto gyventojai, ypač jaunimas. Šiuose vakaruose meldžiamasi už Kauno miestą ir save pačius.

Vakarai vyks ketvirtadieniais 19 val. Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje (Rotušės a. 9 a). Pirmasis – lapkričio 27 d. Maldai vadovaus t. Severinas Holocheris OFM bei Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Rengia ir kviečia dalyvauti Kauno arkivyskupijos kurija ir katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“.

MM