Kvietimas jaunimui į Europos jaunimo žiemos susitikimą Vroclave (gruodžio 27–sausio 2 d.)
Paskelbta: 2019-11-25 18:33:39

Jaunimas nuo 16 iki 35 metų kviečiamas keliauti į Taizé organizuojamą Europos jaunimo žiemos susitikimą Vroclave 2019 m. gruodžio 27 d. – 2020 m. sausio 2 d.

Kelionė autobusu. Kelionės auka 100 Eur ir 60 Eur dalyvio mokestis.
Organizuoja Kauno akademinė sielovada ir Jono Pauliaus II piligrimų centras. Grupę lydi kun. Gintaras Blužas.

Norintiems vykti kartu būtina išankstinė registracija, mob. 8 691 461 17 (Ona),  8 621 332 39 (Matas) el. p. piligrimu.centras@gmail.com

Daugiau informacijos prisegtuke arba www.taize.lt, www.piligrimyste.lt

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune