Gegužės 3–4 d. pradedama neformalaus ugdymo programa „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai“ (rengia Eucharistinio Jėzaus seserys, „Bendrakeleiviai“ ir VDU KTF)
Paskelbta: 2019-04-25 14:30:44

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija (Guronių rekolekcijų namai), Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas nuo š. m. gegužės pradeda vykdyti neformalaus ugdymo programą „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai". Joje dalyvauti kviečiami įvairių patirčių, profesijų, amžiaus žmonės, aktyviai dalyvaujantys parapijų / bendruomenių gyvenime, dirbantys krikščioniškose organizacijose, mokyklose (tikybos mokytojai) arba tiesiog norintys gilinti savo tikėjimą, gauti sisteminius jo pagrindus.

Tai trijų vasaros sesijų (2019–2021) ir keleto savaitgalinių seminarų programa. Jos lektoriai – žinomiausi Lietuvos (VDU) ir užsienio (Boston College) universitetų teologai, biblistai, ekleziologai, moralinės teologijos, bioetikos, kristologijos ir kiti specialistai, kai kurie jų – žinomi visame pasaulyje. Programos dalyviai po kiekvieno kurso gaus Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto neformalaus įvertinimo (kvalifikacijos tobulinimo) sertifikatus. Pageidaujantys ateityje kursus formalizuoti, turės tokią galimybę.

Nuoširdžiai kviečiame atnaujinti ir pagilinti ne tik savo tikėjimo žinias, bet ir įgyti praktinių įvairių grupelių moderavimo įgūdžių, susipažinti su pastoracinio konsultavimo pagrindais. 

Pirmasis seminaras jau visai netrukus, gegužės 3–4 d. Registruotis reiktų elektroniniu būdu ir užpildžius anketą VDU Katalikų teologijos fakultete. Būtina susimokėti anketoje nurodomą registracijos mokestį. Visi kursai vyks Guronių rekolekcijų namuose, kitą įnašo dalį kviečiame susimokėti atvykus.

2019 m. kursai

Visa tęstinė 2019-2021 m. programa

Programos rengėjų vardu –

ŠASC „Bendrakeleiviai“

 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune