2012 m. I pusmečio GYVŲJŲ AKMENŲ atviri šlovinimo susirinkimai Kaune >>
Paskelbta: 2012-01-03 13:48:09

Kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį 19 val. arkivyskupijos salėje (Papilio g. 5, III a.) Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ kviečia į atvirus šlovinimo susirinkimus.

2012 metų pirmąjį pusmetį atvirų susirinkimų metu vyks Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje seminaras. Jame šlovins Dievą giesmėmis, rengs mokymus ir liudijimus seminaro temomis ir kvies dalytis tikėjimo patirtimi grupelėse.

Kviečiami dalyvauti visi, kurie nori kartu giedoti, gilinti ryšį su Viešpačiu ir naujai pažvelgti į savo tikėjimo pagrindus.

Informacija tel. 8 640 60 220 (Agnė), 8 640 60 266 (Raimonda).

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune