2012 m. dekanatų JAUNIMO DIENOS rengiantis LJD 2013 >>
Paskelbta: 2012-01-05 16:31:44

2013 metais Kaune vyks Lietuvos jaunimo dienos. Svarbus pasirengimo joms žingsnis mūsų arkivyskupijoje –  2012 metais organizuojamos dekanatų Jaunimo dienos.

Balandžio 28–29 d. Kauno II dekanato Jaunimo dienos „Ateinu aš pas Tave“ (Raudondvaryje)

Birželio 15–17 d. Jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ ir Kauno I dekanato Jaunimo dienos (Pažaislyje)

Rugsėjo 29–30 d. Ukmergės dekanato Jaunimo dienos „Kristus – mano draugas“ (Ukmergėje)

Spalio 7 d. Raseinių dekanato Jaunimo diena (Raseiniuose)

Spalio 13–14 d.  Jonavos dekanato Jaunimo dienos „Aš jus draugais vadinu“  (Jonavoje) bei Jurbarko dekanato Jaunimo diena „Ką turiu daryti, kad laimėčiau...?“ (plg. Mt 10,17) (Jurbarke) 

Spalio 21 d. Kėdainių dekanato Jaunimo diena „Mes esame Dievo bendradarbiai“ (Kėdainiuose)

 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune