Karantino laikotarpiu nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija arkivyskupijos bažnyčiose nevyksta
Paskelbta: 2020-02-25 15:50:25

Nuo 2020 m. kovo 19 d. Kauno arkivyskupijoje turėjo prasidėti nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, tačiau dėl paskelbto karantino ji negali vykti.

Atsiprašome ir raginame melstis namuose atsiliepiant į Lietuvos vyskupų paraginimus.

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško tikintiesiems gegužės mėnesį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune