Karantino laikotarpiu nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija arkivyskupijos bažnyčiose nevyksta
Paskelbta: 2020-02-25 15:50:25

Nuo 2020 m. kovo 19 d. Kauno arkivyskupijoje turėjo prasidėti nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, tačiau dėl paskelbto karantino ji negali vykti.

Atsiprašome ir raginame melstis namuose atsiliepiant į Lietuvos vyskupų paraginimus.

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune