Vasaros rekolekcijos su „Gailestingumo versme“
Paskelbta: 2020-06-23 10:12:02

Liepos 10–12 d.  Vidinio išgydymo rekolekcijos „Laiko ženklai“ 

Šiluvoje, Šv. Jono Pauliaus II namuose

Veda kun. Jan Reczek ir Stanislawa Dąbrowska (Lenkija)

Skirtos visiems, norintiems išlaikyti sielos ramybę, turėti budrią širdį ir tvirtai stovėti išbandymų metu.

Registracija iki liepos 5 d. www. gailestingumoversme.lt

 

Liepos 29 – rugpūčio 1 d. Ugdymo rekolekcijos „Išdrįsk eiti vandeniu“

Šiluvoje, Šv. Jono Pauliaus II namuose

Veda charizminės bendruomenės „Mocni w Duchu“ nariai (Lenkija)

 Rekolekcijos skirtos pasiruošusiems ne tik gauti patarnavimus, bet ir augti tarnaujant, palikti savo komforto zoną ir sekti

Kristumi, patirti Jo meilės stebuklus ir tapti jų liudytojais pasauliui.

Registracija iki liepos 24 d.  www.gailestingumoversme.lt

Organizuoja sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“

 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune