Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia keliauti į Šiluvą
Paskelbta: 2020-09-02 20:35:50

 Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia vykti iš Kauno į Šiluvą švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų.

Rugsėjo 12 d. – Katalikiškų bendruomenių ir jaunimo diena.
Rugsėjo 13 d. – Šeimų diena

Išvykstame 8 val.  nuo Kauno kunigų seminarijos bažnyčios (greta Rotušės a.)

Auka 10 eur.

Registracija tel. 8 686 152 25 arba el. p. piligrimu.centras@gmail.com

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune