ŠILINĖS: tiesioginės transliacijos
Paskelbta: 2020-09-04 21:10:35

Nepajėgiantiems vyresnio amžiaus žmonėms arba negalintiems atvykti į atlaidus pasitarnaus daugiau tiesioginių transliacijų internetu.

Šiluvos šventovės kanalai

Facebook socialinio tinklo paskyroje – 12 ir 18 val. šv. MIŠIŲ tiesioginės transliacijos.

Dienos temos pristatymo vaizdo reportažai.

YouTube kanale  – dienos temos pristatymo vaizdo reportažai.

SoundCloud garso įrašų platformoje – ganytojų pamokslų įrašai iš 10, 12 ir 18 val. pamaldų kasdien;

Instagram nuotraukų dalijimosi platformoje – gražiausios Šilinių akimirkos fotografijose.

Pamaldos bus retransliuojamos ir Kauno arkivyskupijos Facebook paskyroje.

LRT televizija

Rugsėjo 13 d., pagrindinį atlaidų sekmadienį, 12 val. šv. Mišios.

Marijos radijas 

12 val. ir 18 val. – šv. Mišios. 11.30 ir 14 val. – Rožinio malda. 15 val. – Dievo Gailestingumo vainikėlis. Naktinė Švč. Sakramento adoracija nuo 22 val. rugsėjo 7 d. (iki rugsėjo 8 d. ryto) ir rugsėjo 12 d. (iki rugsėjo 13 d. ryto).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune