Dėl Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčios remonto darbų laikinai nevyksta Švč. Sakramento adoracija
Paskelbta: 2020-09-20 18:19:33

Nuo rugsėjo 21 d. Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje pradėti remonto darbai, tad Švč. Sakramento adoracija šioje koplyčioje kurį laiką nevyksta.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune