Spalio 2 d. Švč. Sakramento adoracijos valandėlė vaikams Kaune
Paskelbta: 2020-09-23 15:27:07

Vaikai kartu su tėveliais spalio 2 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, kviečiami į Eucharistijos adoracijos valandėlę Kauno Švč. Sakramento bažnyčioje (Vilniaus g. 31).

17 val. šv. Mišios, po jų adoracija.

Rengėjų informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune