Kviečia arkivyskupas: ADVENTO rekolekcijos
Paskelbta: 2020-11-26 18:40:49

Gruodžio trečiadienio vakarais vyksta ADVENTO REKOLEKCIJOS, į kurias kviečia arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Kiekvieną advento savaitę kviečiama vis kita žmonių grupė – jaunimas, artimo meilės tarnystes atliekantys karitatyvinės misijos bendradarbiai, taip pat šeimos, mokytojai bei visi jaunimo ugdytojai.

Tai  šv. Mišios, vilties bei padrąsinimo žinia ir konferencija bei Švč. Sakramento adoracija (prieš šv. Mišias) palydint per šį Adventą. T

Gruodžio 23 d., ketvirtąjį gruodžio trečiadienį, rekolekcijos skiriamos jaunimo ugdytojams. Meldžiamės už mokytojus, katechetus.

17 val. Švč. Sakramento adoracija, 17.30 val. konferencija, 18 val. šv. Mišios. Vadovauja arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Šv. MIšios bus transliuojamos iš Kauno arkivyskupijos kurijos koplyčios YouTube kanalu.

Tiesioginės transliacijos nuoroda >>

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune