ŠILINĖS: knygelė piligrimui „MAGNIFICAT. ŠILUVOS ATLAIDAI 2021“
Paskelbta: 2021-08-11 11:59:19

Knygelė „Magnificat. Šiluvos atlaidai 2021“, leidžiama antrus metus, jau pasiekė Šiluvą, Magnificat prenumeratorius ir Kauno arkivyskupijos kuriją, kurioje atlaidų knygelę jau gali įsigyti ir padovanoti piligrimams kunigai ar kiti organizuotų grupių vadovai bei visi norintys.

Rengiantis piligrimystei, ši knygelė pasitarnaus piligrimams, kurie atvyks į atlaidus dalyvauti gyvai, taip pat ir tiems, kurie dalyvaus nuotoliniu būdu (klausydami Marijos radijo, stebėdami Šiluvos feisbuko ar Kauno arkivyskupijos YouTube kanalų transliacijas).

Atlaidų knygelė suteiks galimybę pasigilinti į tai dienai parengtus skaitinius, turėti po ranka šv. Mišių eigą. Knygelėje rasite Švč. Mergelės Marijos litaniją, Rožinio, Kryžiaus kelio apmąstymus, brolių ir seserų vienuolių atlaiduose giedamo Akatisto tekstą, kitas maldas Mergelei Marijai ir šv. Juozapui. Sąžinės patikrinimo apžvalga padės patirti Dievo gailestingumą priimant Sutaikinimo sakramentą.

Piligrimams skiriama praktinė informacija apie atlaidų programą ir pamaldų tvarką, visuotinių atlaidų gavimo sąlygas, taip pat pagalba, kaip pasibaigus atlaidams tęsti tikėjimo kelionę.

Atlaiduose knygelę bus galima įsigyti Magnificat leidiniai palapinėje, o savanoriai ją platins prieš šv. Mišias Šiluvos aikštėje.
 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune