ŠILINĖS: kunigo Vincento Lizdenio akustinis koncertas (rugsėjo 8 d.)
Paskelbta: 2021-09-02 10:58:09

Rugsėjo 8 dieną Šiluvoje švenčiant Sielovados ir Pasišventimo dieną, po vakaro šv. Mišių 19 val. aikštėje kviečiame į kunigo Vincento Lizdenio akustinį koncertą.  

Alvydo Rakausko parengtame  vaizdo reportaže – koncerto arkivyskupijos kiemelyje akimirkos (2014)

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune