Apie peticiją dėl rinkliavos už automobilių statymą Rotušės aikštėje per sekmadienio pamaldas panaikinimo
Paskelbta: 2016-02-12 17:58:50

Informacija apie peticiją dėl rinkliavos už automobilių statymą Kauno Rotušės aikštėje per sekmadienio Mišias panaikinimo žr. >>

Pabrėžiame, kad šią akciją rengia ne arkivyskupija, bet laisvi piliečiai. Savo ruožtu primename, kad Kauno miesto kunigai ir vyskupai, susitikę su meru (išsamiau žr. >>), prašė to paties mūsų, tikinčiųjų vardu, tačiau nebuvo išgirsti; tad dabar tik mūsų pačių – piliečių bei katalikų – valia ir pareiga išsakyti savo poziciją. Pasirašykite ir kitus pakvieskite!

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Tikėjimas į Dievą – ne gyvenimo „priedas“ ar išorinė tradicija, o esminė dalis. Kai tikime, pažįstame, kas esame, išlaikome viltį, siekiame didžio tikslo – būti su Dievu kiekvieną savo egzistencijos akimirką.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos Vasario 16-ąją

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune