Seminaras „Tėvai ir vaikai“: priimti, mylėti ir laukti vaisių (2018 03 02)
Paskelbta: 2018-03-08 09:57:46

Kovo 2 d. arkivyskupijos Šeimos centre vyko seminaras tema „Tėvai ir vaikai“, o jį vedė doc. dr. Nijolė Liobikienė. Šis seminaras – tai seminarų ciklo „Dvasinis augimas šeimoje“ ir projekto „Bendruomeniniai šeimos namai“ dalis. Renginio pradžioje projekto koordinatorė, Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Raimonda Šemeklienė trumpai pristatė naujas paslaugas, kurias gali gauti Kauno mieste gyvenančios šeimos. Projektą „Bendruomeniniai šeimos namai“ vykdo Kauno miesto savivaldybė ir VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras, o Šeimos centras yra šio projekto partneris. 

Temą „Tėvai ir vaikai“ N. Liobikienė pradėjo pakviesdama pagalvoti: koks tėvų ir koks vaikų vaidmuo? Ar vaiką reikia „dresuoti“, ar palikti be ribų? „Tėvystė yra nepaprastai sunkus darbas, kuriame negali išeiti atostogų. Savo vaikams esame brangiausi žmonės, todėl jie nori mums patikti ir įtikti. Jei reikia vaiką sudrausminti, pirmiausia turime pasakyti, kad jį labai mylime. Mums atrodo, kad mylime (nes daug dirbame ir pan.), bet jei to nepasakysime, iš kur vaikas sužinos? Šeimos gyvenimas yra bendrystės kūrimas“, – kalbėjo lektorė. Ji taip pat patarė, kaip galima tą bendrystę kurti. Svarbu ką nors daryti kartu, pvz.: aptarti dieną, susipažinti su giminės istorija. Vaiką pagirti už tris dalykus: rezultatą, pastangas arba motyvą. Nuobaudos turi būti prasmingos ir nežeminti vaiko orumo.

„Turime priimti tokį vaiką, koks jis yra, mylėti ir laukti vaisių. Geri dalykai auga labai iš lėto. Dėl tų vaisių vertą gyventi“, – susirinkusius tėvus drąsino seminaro vedėja. Po pertraukos ji atsakė į gausius dalyvių klausimus. Kas atsakingas už vaikų mokymąsi? Ką daryti, kai nėra ryšio su vaiku? Kokiais dalykais neturime dalytis su vaikais? Kokia rekomenduojama literatūra? Tokios temos domino susirinkusius. Seminaro pabaigoje N. Liobikienė aptarė santykius su suaugusiais vaikais, šmaikščiai patardama „neiti į svetimą virtuvę ir nemaišyti savo samčiu“.

Šį seminarą finansavo Europos socialinis fondas pagal priemonę Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Kauno I dekanato Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Reikia ir reikės keliauti savo asmeniniame gyvenime ir kaip tikinčiųjų bendruomenei. Ši kelionė kupina vilties ir abejonių, ne visada pajėgiame pastebėti kelią rodančios žvaigždės šviesą. Bet verta keliauti link Dievo, visada verta Jo ieškoti.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos pradedant Jėzuitų misijos jubiliejinius metus

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune