Jaunimo centro savanoriai surengė dienos stovyklą vaikams „Tu esi dovana“ (2021 06 28–07 01)
Paskelbta: 2021-07-17 16:46:57

Nuotraukos – @Ernestas Liutkus

Turime didį džiaugsmą širdyse: Savanorių laboratorija įvyko, finišuodama gražiausiame vasaros projekte – dienos stovykloje vaikams.

Jau nuo spalio mėnesio, kiekvieną pirmadienį, jauni žmonės treniravo savus protus, kūnus ir dvasią. Uoliai, su bendru vardikliu – sukurti ir įgyvendinti vasarišką nuotykį mažiems vaikams.

Laboratorijos startas buvo Alfa kursas, žiemos mėnesiais – kūrybinis rašymas, žaidimų vakarai, intelektualūs pokalbiai su įvairiapusiškais žmonėmis. Pavasarį – stovyklos organizaciniai darbai, vaikų raidos pažinimas, savanorystės ypatybių perpratimas ir kt. Galiausiai, vasaros pradžioje – dienos stovykla vaikams.

Su pagarba žvelgiame į savanorius, apsisprendusius kurti meilės darbus. Jie yra dovana.

Padėka vaikų ir paauglių savęs pažinimo akademijos „Tavo sūpynės“ lektorei Rūtai Gaidytei, Kauno kunigų seminarijos rektoriui kunigui Ramūnui Norkui, kunigui Eugenijui Markovui SJ, Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovui Mantui Kuraičiui, Kauno miesto savivaldybei, Vertimų stovyklavietės „Atgaiva“ vadovei Irmai, Marijos radijo darbuotojai muzikei Vitai Liaudanskaitei-Vaitkevičienei, KTU SMD bei kaniterapijos specialistei Inetai.
Koks gausus bendradarbių būrys!

Mama Jurgita rašė: „Mano pačios ir mano dukros emocijos po Jūsų organizuotos stovyklos tiesiog neapsakomos žodžiais! Jūsų energija, šypsenos ir pozityvumas – daugiau negu tai, ko tikėjomės. Šiai dienai mums to be galo trūko, reikėjo kaip gėlo vandens! Jūs mums buvote DOVANA! Ir tokia, kuri neįperkama pinigais, nevertinama kaina ir yra amžinas turtas ir vertybė. Sakom patį didžiausią AČIŪ, kokį tik gali žmogus sakyti kitam žmogui.“

Stovyklos partneriai – Kauno miesto savivaldybė.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune