Žolinės atlaidai Pažaislyje (2012 08 15)
Paskelbta: 2012-08-16 12:02:10

Rugpjūčio 15 dieną, trečiadienį, Lietuvos Šv. Kazimiero kongregacijos seserų pakviesti kauniečiai bei miesto svečiai kaip ir kasmet Pažaislio vienuolyno kiemelyje priešais įspūdingąją Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią, prie Gražiosios Meilės Motinos atvaizdu papuošto altoriaus šventė Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidus. Beveik pilnutėliame erdviame vienuolyno kieme žmonės gausiai dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose, daug jų prieš pagrindines pamaldas priėmė Sutaikinimo sakramentą – išpažinčių klausė miesto parapijose tarnaujantys kunigai. Po pagrindinių pamaldų daugelis liko pasiklausyti XVII Pažaislio muzikos festivalio koncerto – šv. Mišiose giedojusio Kauno valstybinio choro (vad. P. Bingelis) atliekamų kūrinių ir aktoriaus R. Bagdzevičiaus skaitomų Maironio eilių.

Visus Žolinės atlaidų dalyvius nuoširdžiai sveikino ir jų žvilgsnius į Švč. Mergelę Mariją, tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu, artimo meilės pavyzdį, bei šlovingąjį jos išaukštinimą danguje kreipė iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavęs Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius.

Homiliją pasakęs mons. V. Grigaravičius atkreipė dėmesį į nuoširdžią pagarbą Švč. M. Marijai, kurią tikintieji teikia Dievo Motinai gegužės ir spalio mėnesiais, kaip piligrimai lankydami didžiąsias Marijos šventoves Pivašiūnuose, Krekenavoje, Šiluvoje, Aušros Vartuose, dalyvaudami jos garbei skirtuose atlaiduose.

Kaip pabrėžta homilijoje, Katalikų Bažnyčia teikia garbę Marijai, nes ji paties Dievo buvo pašaukta dalyvauti žmonijos išganymo plane. Jėzaus Kristaus valia prie kryžiaus Marija tapo visų mūsų dangiškąja Motina. Homilijoje kviesta su nuolankumu ir pamaldumu kreipti žvilgsnį į Dievo Motiną, iš jos mokytis kilnumo, atjautos ir jautrumo artimui, gyvenimo išbandymuose, varge, kančioje pasikliauti Dievu. Užbaigdamas homiliją mons. V. Grigaravičius ragino prašyti Šventosios Dvasios dovanų, kad kiekvienas sugebėtų savo gyvenimu Dievui tarti „taip“ ir vėliau taip pat regėti Jo veidą amžinybėje.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune