Arkivyskupijos ministrantų vasaros stovyklos
Paskelbta: 2012-08-23 10:59:59

Kauno arkivyskupijos kurija, kaip ir kasmet, kviečia jaunuosius parapijų patarnautojus į vasaros stovyklas. Šiemet jos taip pat buvo surengtos Kaulakiuose, Raseinių r. Pirmojoje stovykloje liepos 9 –13 d. dalyvavo 13–20 metų paaugliai ir jaunuoliai. Antroji, surengta liepos 16–20 d., buvo skirta 6–12 metų vaikams. 40 šių stovyklų stovyklautojų atvyko iš visų arkivyskupijos dekanatų, įvairių parapijų.

Stovyklos tema „Tu esi mano Dievas“ kasdien buvo rengiami rytiniai mokymai, kuriems vadovavo Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas, padėjęs gilinti santykį su Dievu pažvelgiant į Viešpatį kaip į Kūrėją, Tėvą, vėliau – ir kaip į ištikimą draugą, bičiulį, trokštantį tokios pačios žmogaus ištikimybės ir draugystės su Juo. Stovyklautojų dienotvarkėje, be turiningo laisvalaikio, vandens ir kt. pramogų, tam tikras laikas buvo skiriamas maldai, buvo rengtos Sutaikinimo pamaldos, šv. Mišios.

Stovykloje svečiavosi diakonas Darius Vasiliauskas, joje liudijo AA klubo žmonės. Stovyklautojai aplankė netoliese esančią prel. Jono Mačiulio-Maironio tėviškę ir, žinoma, Marijos šventovę Šiluvą. Liepos 13 d. Šiluvos bazilikoje stovyklautojai dalyvavo Marijos dienos iškilmėse, patarnaudami pagrindinėse šv. Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Pasak stovyklos vadovės, arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, šiemetinėje stovykloje dirbo savanoriai iš arkivyskupijos Jaunimo centro, VDU studentai. Įdomu, kad tarp vadovų jau buvo ir ankstesniųjų ministrantų stovyklų dalyvių. Šie jauni žmonės labai nuoširdžiai bendravo su stovyklautojais, dalydamiesi, kalbėdamiesi, būdami arti vaikų visose jų veiklose.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune