Per Šilinių atlaidus Šiluvoje – miuziklas „Karolis“ (2012 09 08)
Paskelbta: 2012-08-23 15:42:55

Fotografijos Audronio ŽYGAVIČIAUS

Fotografija Audronio Žygavičiaus

Rugsėjo 8 d., šeštadienį, didžiuosiuose Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje, jos mokyklos stadione, po vakaro šv. Mišių 19.30 val.  jau trečią kartą Lietuvoje bus parodytas italų kūrėjo Sandro Di Stefano miuziklas „Karolis“, pasakojantis apie jauno Karolio Vojtylos, būsimojo palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II, gyvenimą, veiklą ir jo išskirtinio pašaukimo brendimą Antrojo pasaulinio karo metu okupuotoje Lenkijoje.

Fotografija Audronio Žygavičiaus

Šis kūrinys atskleidžia, kokią milžinišką įtaką Jono Pauliaus II asmuo turėjo XX a. amžiaus istorijai. Miuzikle perteikiama vaidybinio meno reikšmė jauno žmogaus pasaulėžiūrai ir jo visapusiškai brandai.Šiame kūrinyje labai įtaigia muzikine ir dramine kalba prabylama apie pačias svarbiausias krikščioniškas ir bendražmogiškas vertybes: meilę Dievui ir tėvynei, gebėjimą pažinti, atsiliepti ir įgyvendinti kiekvienam žmogui skirtą pašaukimą ir tame atrasti savąją egzistencinę pilnatvę.

Šio kūrinio premjeros įvyko 2011 metais gegužės 1 dieną Vilniuje ir birželio 4 dieną Kaune, kuomet dabartinis popiežius Benediktas XVI paskelbė Joną Paulių II palaimintuoju. Puikūs tūkstančių į Katedros aikštę ir Kauno Santakos parką susirinkusių vilniečių bei kauniečių atsiliepimai leidžia neabejoti, jog miuziklą „Karolis“ puikiai sutiks ir Šiluvos mokyklos stadione susirinksianti publika.

„Tikiuosi, kad šis kūrinys neabejotinai prisidės prie kauniečių ir visų Lietuvos piliečių, o ypač jaunosios kartos dorinio ir pilietinio ugdymo“, – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kurio pastangomis miuziklas „Karolis“ papuoš atlaidų Šiluvoje programą.

Jono Pauliaus II vaidmenį miuzikle „Karolis“ atliks garsus atlikėjas Liudas Mikalauskas. Miuzikle taip pat pasirodys dainininkai Egidijus Bavikinas, Tomas Ladiga, aktoriai Rimantas Bagdzevičius, Liucija Rukšnaitytė, Henrikas Savickis, Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras, Vytauto Didžiojo universiteto liaudies šokių ansamblis „Žilvitis“ ir kiti atlikėjai. Miuziklo „Karolis“ režisierius – Nerijus Petrokas.

Fotografija Audronio Žygavičiaus

Fotografija Audronio Žygavičiaus

Fotografija Audronio Žygavičiaus

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune