Maldos vakarai už dorinį Lietuvos atgimimą
Paskelbta: 2012-08-24 11:32:42

Rugpjūčio 23 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje už Lietuvos atgimimą vakaro šv. Mišias aukojo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Priminęs tądien minimą skaudžią istorinę sukaktį, šiandieninę situaciją ganytojas susiejo su tarpukario nepriklausomos Lietuvos įvykiais, ragindamas juos bei tada gyvenusius žmones neidealizuoti, nes ir dabar, ir tada nemaža Tautos vairą laikančių žmonių dalis labiau rūpinosi savo pačių asmenine, o ne Lietuvos ir jos piliečių gerove. Pasak arkivyskupo, artėjantys Seimo rinkimai neišspręs visų sudėtingų Lietuvos problemų. Šviesesnį Tėvynės gyvenimą gali lemti tik kiekvieno iš mūsų apsisprendimas sekti Kristų ir gyventi dėl Jo. Tikroji pergalė yra Kryžiaus pergalė.

Į Maldos už Lietuvą vakarus visus Lietuvos žmones kviečia Dorinio atgimimo sąjūdis. Jų metu meldžiamės už dorinį, pilietinį ir tautinį Lietuvos atgimimą, taip pat ir arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus siūloma bendra arkivyskupijos intencija rugpjūčio mėnesiui, kad Lietuvos žmonės atsakingai ruoštųsi Seimo rinkimams ir per juos padarytų gerus pasirinkimus. Šiomis intencijomis iki Seimo rinkimų ketvirtadienio vakarais savo miesto ar miestelio bažnyčiose dalyvaukime šv. Mišiose ir melskimės Rožinio maldą. Jei negalime ateiti į bažnyčią, melskimės namuose kartu ar individualiai.

Kauno arkikatedroje šiomis intencijomis šv. Mišios švenčiamos kiekvieną ketvirtadienį 18 val. Pagal galimybes jas aukoja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Prieš šv. Mišias 17.30 val. nurodytomis intencijomis meldžiamės Rožinį.

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune