Kauno kunigų seminarijos bendruomenės rekolekcijos pradedant naujus mokslo metus (2012 08 28–31)
Paskelbta: 2012-09-03 11:56:40

Tradiciškai naujus mokslo metus Kauno kunigų serminarijos bendruomenė pradėjo susikaupimu. Rugpjūčio 28–31 d. rekolekcijas vedė Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos vikaras ir Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos kapelionas kun. Arvydas Jakušovas.

Šios susikaupimo dienos prasidėjo himnu Šventajai Dvasiai prašant išminties, supratimo, tvirtumo, Dievo baimės.

Rekolekcijų vedėjas kiekvieną jų dalyvį kvietė į maldos kelionę. Konferencijų, mąstymų metu, remiantis šventojo Pranciškaus Salezo patirtimi, buvo kalbama apie skirtingus maldos būdus, akcentuota maldos gyvenimo svarba, atkreiptas dėmesys į nuolatinio santykio tarp Kūrėjo ir kūrinio būtinumą. Pasak rekolekcijų vedėjo, būtent šio santykio reikia dvasinei gyvybei palaikyti.

Susikaupimo dienos baigtos iškilmingai švenčiama Eucharistija. Jai vadovavo kun. A. Jakušovas, drauge koncelebravo seminarijos vadovybė.

 Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

Mergelės Marijos kvietimas Šiluvoje garbinti Sūnų aktualiai skamba ir šiandien. Turime dovanoti laiką, pastangas, kitaip tariant, „arti“ dėl Jėzaus reikalų, kad pasaulis keistųsi į „geresnę savo versiją“, kad Dievas būtų mūsų pačių gyvenimo centras. Tik tuomet ateina Dievo dovanota tikroji ramybė.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune