Kauno kunigų seminarijos bendruomenės rekolekcijos pradedant naujus mokslo metus (2012 08 28–31)
Paskelbta: 2012-09-03 11:56:40

Tradiciškai naujus mokslo metus Kauno kunigų serminarijos bendruomenė pradėjo susikaupimu. Rugpjūčio 28–31 d. rekolekcijas vedė Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos vikaras ir Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos kapelionas kun. Arvydas Jakušovas.

Šios susikaupimo dienos prasidėjo himnu Šventajai Dvasiai prašant išminties, supratimo, tvirtumo, Dievo baimės.

Rekolekcijų vedėjas kiekvieną jų dalyvį kvietė į maldos kelionę. Konferencijų, mąstymų metu, remiantis šventojo Pranciškaus Salezo patirtimi, buvo kalbama apie skirtingus maldos būdus, akcentuota maldos gyvenimo svarba, atkreiptas dėmesys į nuolatinio santykio tarp Kūrėjo ir kūrinio būtinumą. Pasak rekolekcijų vedėjo, būtent šio santykio reikia dvasinei gyvybei palaikyti.

Susikaupimo dienos baigtos iškilmingai švenčiama Eucharistija. Jai vadovavo kun. A. Jakušovas, drauge koncelebravo seminarijos vadovybė.

 Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune