Rugsėjo 14 d. MALDA UŽ UKRAINĄ ir TAIKĄ su Europos bažnyčiomis (Šiluvoje ir kitose arkivyskupijos bažnyčiose)
Paskelbta: 2022-09-14 08:20:06

...

Rugsėjo 14-ąją, per Šventojo Kryžiaus Išaukštinimą, Europos Vyskupų Konferencijų Taryba kviečia į Švč. Sakramento adoraciją visose Europos bažnyčiose melstis už Ukrainą ir taiką. Ši diena – Šventojo  Kryžiaus Išaukštinimo šventė – pasirinkta todėl, kad ji ypač iškilmingai švenčiama Rytų Bažnyčioje, be to, Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai buvo paskelbę 2022 metus Šv. Kryžiaus metais. Ukraina dabar eina Kryžiaus keliu.

Rugsėjo 14-ąją, atsiliepiant į šią iniciatyvą, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kviečia į maldą už Ukrainą ir taiką – Švenčiausiojo Sakramento adoraciją – Šiluvoje bei ją surengiant kitose arkivyskupijos parapijų bei rektoratų bažnyčiose.

Rugsėjo 14-ąją, Sielovados ir pasišventimo Dievui dieną, 11.15 min. Šiluvos aikštėje – malda už taiką prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento drauge su Lietuvos vyskupais, kunigais, Dievui pašvęstojo gyvenimo nariais, visais Šiluvos piligrimais ir transliacijų iš Šiluvos dalyviais.

KARALIENE TAIKOS, melski už mus...

 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune