Maldos vakaras „Jei tiki, kad Dievas gali... “ – šlovinimo laikas su angelais ir šventaisiais (2022 09 29)
Paskelbta: 2022-09-30 08:21:19

Rugsėjo 29-ąją į pirmąjį šio rudens maldos vakarą iš ciklo „Jei tiki, kad Dievas gali...“ pavieniai žmonės ir netgi kelios šeimos su didesniais vaikais ar mažyliais po dienos rūpesčių užsuko į senamiesčio bažnyčią valandėlei, kad pašlovintų Viešpatį, patikėtų Jam savo miestą, sau artimus žmones.

Maldai Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vadovavo tėvai redemptoristai, kurie išstatė pagarbinimui Švenčiausiąjį Sakramentą ir visus įtraukė į šlovinimą. Buvo pasirūpinta tekstais visiems kartu giedoti.

Šią Šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo dieną, be to, artėjant Angelų Sargų šventei sekmadienį, tėvai redemptoristai pasiūlė ir šio vakaro mokymą, skirtą apmąstyti kartais mūsų užmirštamų angelų sargų pagalbą. Pasidalyta mintimis, jog angelus sargus turim kaip savo draugus, ištikimus mūsų sielos palydovus visose gyvenimo situacijose. Bažnyčios šventieji nesyk mokė apie angelus, o pagal vieną iš tų mokymų angelai tarsi kariai rikiuojasi aplink altorių, prie kurio renkamasi maldai. Angelai budi ir meldžiasi kartu.

„Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ – nuskambėjo vakare ir evangeliniai Jėzaus žodžiai. Į Jėzų, su angelų pagalba ir šventųjų užtarimu, kreiptasi maldaujant paliesti visus žmones, kurie mieste išgyvena tamsumas, baimes, priklausomybes. Prašant, kad Jėzus būtų išpažįstamas kaip gyvenimo Viešpats mūsų šeimose, bendruomenėse, parapijose, arkivyskupijoje.

Kitas maldos už miestą, arkivyskupiją vakaras vyks paskutinį spalio ketvirtadienį, 27 dieną. Pradžia 18.30 val. Įėjimas ir išėjimas laisvas, sau patogiu metu, kiekvienas čia laukiamas (malda trunka apie 1 valandą). Organizuoja arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbiai kartu su seminarija, tėvais redemptoristais, Misijų mokykla.

 

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune