Gaisras suniokojo Kulautuvos bažnyčią (2012 10 04)
Paskelbta: 2012-10-04 16:13:50

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Esame sukrėsti nelaimės, kuri ištiko ir skaudžiai palietė Kulautuvos parapijos bendruomenę, Kauno II dekanato bei visos arkivyskupijos tikinčiuosius. Dėl galimo smurtinio išpuolio – padegimo spalio 4-osios paryčiais gaisras kilo Kulautuvos bažnyčioje ir ją suniokojo: sudegė stogas, išdegė bažnyčios vidus. Kulautuvos tikintieji ir visi geros valios žmonės parapijoje, mūsų arkivyskupijoje bei šalyje neteko lygiai prieš 80 metų – 1932 m. – statytos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios, unikalių, išsiskiriančių iš kitų savo medine architektūra Dievo garbinimo namų, parapijos centro ir širdies.

Šių sunkių ir ypač skaudžių išgyvenimų akivaizdoje, guosdami ir dvasiškai palaikydami geruosius Kulautuvos žmones, stipriname ir drąsiname vieni kitus Evangelijos žodžiais: „Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn“ (Lk 8, 17). Kiekvieno blogio, smurto akivaizdoje savo mylimiems žmonėms Viešpats yra paguoda, viltis ir stiprybė – patiriamas blogis, sukrėtimai negali sumenkinti, sumažinti ar atimti mūsų tikėjimo.

Prieš blogį, smurtą galime kovoti savomis priemonėmis. Tai malda, vieni kitų palaikymas. Kulautuvos parapijos klebono kun. Šarūno Petrausko esame kviečiami melstis, išlaikyti viltį ir pasitikėjimą Dievu. Viešpats yra su žmonėmis ypač tada, kai sunku, – melskime jo šviesos. Viešpaties gailestingumui paveskime ir tuos nelaimingus žmones, kurie sugalvojo ir įvykdė minėtą išpuolį prieš Dievo namus Kulautuvoje.

Šiokiadieniais parapijoje kasdien aukojamos šv. Mišios parapijos namų Caritas salėje. Sekmadienį bendruomenę aplankys Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir aukos šv. Mišias šventoriuje, prie bažnyčios (arba kultūros namų salėje esant blogam orui).

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune