Lietuvos sveikatos mokslų universitete paminėti šventieji globėjai (2012 10 07;09)
Paskelbta: 2012-10-11 19:25:19

Lietuvos sveikatos mokslų universitete paminėtos Šv. Pranciškaus ir pasaulinė gyvūnų globos diena bei farmacininkų globėjo Šv. Jono Leonardžio diena.

Spalio 7 d. LSMU Veterinarijos akademija (VA) ir akademinės sielovados bendradarbiai kartu su broliais pranciškonais kvietė švęsti Šv. Pranciškaus ir Pasaulinę gyvūnų globos dieną. Šventė prasidėjo Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje šv. Mišiomis, kuriose buvo dėkojama už visą kūriniją ir meldžiamasi už būsimus ir esamus veterinarijos gydytojus, įvairių veterinarijos, gyvūnų sveikatos ir globos tarnybų darbuotojus bei savanorius.

Fotografija Valdo Kilpio

Po šv. Mišių prie bažnyčios susirinko gyvūnų šeimininkai su savo augintiniais. Brolis Tomas pagal pranciškonišką tradiciją perskaitė maldą ir laimino juos. Jis sakė, kad Dievas garbinamas per visą kūriniją ir ragino gyvūnų šeimininkus būti rūpestingus bei atsakingus. Lietuvoje tokia tradicija (laiminti šeimininkus ir jų gyvūnus) yra gan nauja – jau keletą metų gyvuoja Vilniuje ir Kretingoje, o Kaune vyko pirmą kartą, tačiau ji paplitusi Italijoje ir Ispanijoje. Kaimyninėje Lenkijoje, Krokuvoje kasmet minint šv. Pranciškaus ir pasaulinę gyvūnų globos dieną šv. Mišios aukojamos ne bažnyčioje, o aikštėje ir jose dalyvauja katalikai su savo augintiniais.

Spalio 9 d. LSMU VA Žalčio salėje vyko tapybos ir grafikos parodos „Vardas žvaigždėse“ atidarymas. Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios vargonininkė ses. Virginija Juciūnaitė (FDCJ) papasakojo, kaip gimė paveikslai, kuriuose iš simbolinių žvaigždžių formuojami įvairūs vaizdiniai, perteikiantys draugystės, ilgesio, meilės, pasiaukojimo temas, o tapybos darbuose – abstrakcijose – dangaus grožio išgyvenimai. Autorė taip pat pristatė dvi savo knygas: „Skrydis virš gelmės“ ir „Astronomo rožinis“ bei atliko savo kūrybos dainas. Paroda „Vardas žvaigždėse“, kurią sudaro 6 grafikos ir 12 tapybos darbų, LSMU VA Žalčio salėje bus eksponuojama iki lapkričio pradžios.

Spalio 9 d. LSMU Farmacijos fakulteto Alumnų draugijos iniciatyva bendradarbiaujant su akademine sielovada įvyko šv. Jono Leonardžio, farmacininkų globėjo, minėjimas. Šv. Mišias už gyvuosius ir mirusius vaistininkus bei būsimuosius farmacininkus Vytauto Didžiojo bažnyčioje aukojo kun. Kęstutis Rugevičius. Jis priminė šv. Jono Leonardžio biografiją ir ragino melstis, kad farmacininkai sektų jo pavyzdžiu.
 

Svetlana Adler-Mikulėnienė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune