Arkivyskupijos Šeimos centro programos „Pažink save“ savanorių mokymai Kulautuvoje (2012 10 19–21)
Paskelbta: 2012-10-29 07:25:18

Spalio 19–21 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centras organizavo mokymus, skirtus Jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ naujiems savanoriams ugdyti Kauno arkivyskupijoje. Šie mokymai vyko Kulautuvoje, „Actio Catholica Patria“ namuose. Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė lėšų projektui „Būk atsakingas: jaunų žmonių tėvystės įgūdžių ugdymas ir savanorių tinklo plėtra Kauno mieste ir regione“, todėl mokymuose galėjo dalyvauti ne tik Kauno, bet ir mažesnių miestų bei kaimų jaunimas. Atvyko 38 jauni žmonės iš Kauno, Raseinių, Ukmergės bei Jonavos rajonų.

Savaitgalio metu kartu su programos „Pažink save“ koordinatoriais Jurgita Ščiukaite ir Gediminu Urbonu mokymų dalyviai gilinosi ir ieškojo atsakymų į jiems labai aktualius klausimus apie savivertę, vertybes, šeimą, vyriškumą ir moteriškumą, meilę, skaistumą, vaisingumą, abortą, kontracepcijos vilkduobes. Savo kelią į Santuoką ir šeimos gyvenimo ypatumus liudijo jauna Gitos ir Mindaugo šeima iš Alytaus.

Keletas dalyvių liudijimų:
„Man aktualiausios temos buvo „Gyvybė“, ‚Lytiškumas“, sužinojau labai daug naujo apie Santuoką. Temos mane paveikė, pakeitė mąstymą į kai kuriuos dalykus. Labai patiko draugiška komanda, galimybė klausti, pasikalbėti, jauku buvo gyventi ir skanu valgyti“ (mergina, 17 m.)
„Daugiau tokių mielų žmonių ir tokių temų. Aktualiausios temos buvo „Jie ir Jos“, ‚“Vertybės“, „Kelias į Santuoką“. Gerokai susimąsčiau apie skaistumo naudą. Komandos geranoriškas bendravimas labai patiko. Manau, tai labai svarbu, kaip ir rengimosi šeimai temos“ (vaikinas, 16 m.)

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune