Kėdainių dekanato jaunimo šventė (2012 10 20)
Paskelbta: 2012-11-14 07:55:53

„Mes juk esame Dievo bendradarbiai“ (1 Kor 3, 9) – šitaip pavadinta Kėdainių dekanato jaunimo šventė spalio 20 d. vyko Kėdainiuose ir buvo skirta Palaimintojo Jurgio Matulaičio metams paminėti bei pasirengti Lietuvos jaunimo dienoms.

Jaunimo diena – daugiau nei įprastas renginys. Tai laikas giliam dvasiniam atsinaujinimui, vidiniam ieškojimui ir augimui. Viskas tarnauja vieninteliam tikslui – susitikti su Dievu. Į susitikimą su Dievu rinkosi jaunimas iš daugelio Kėdainių dekanato parapijų. Ši jaunimo šventė buvo tarsi šiandienos piligrimystė Kėdainių gatvėmis. Piligrimystė susirinkusių Jėzaus Kristaus vardu labiau pažinti Dievą, save pačius ir išgyventi bendrystę su panašiai mąstančiais bendraamžiais.

Tai buvo nuoširdus, linksmas, tikėjimo kupinas jaunimo susitikimas gražią rudens dieną. Šventėje dalyvavo apie 250 piligrimų iš Kėdainių, Krakių, Josvainių, Labūnavos, Pagirių, Šventybrasčio, Kunionių, Šėtos parapijų. Ypač nudžiugino apsilankęs tikintis jaunimas iš Biržų, Panevėžio, Truskavos parapijų. O pavienių svečių buvo net iš Druskininkų bei Ukmergės.

Jaunimo dieną pradėjome šventiniu atidarymu, kuris vyko Evangelikų reformatų bažnyčioje. Po jaunimo pasveikinimo prasidėjo teminiai užsiėmimai. Juos šventės dalyviai turėjo galimybę rinktis pagal savo poreikius.

Atpažinti Dievo rodomus ženklus mūsų gyvenime padėjo sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė grupės „Išgyventi nuotykį su Dievu“ darbe. Tie, kuriems rūpėjo savęs pažinimas, padedami Kauno kunigų seminarijos klierikų, galėjo gilintis darbo grupėje „Kaip tapti savimi“. Pasaulio sukūrimo abejones bandė išsklaidyti Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaras kun. Audrius Martusevičius grupės „Evoliucija ar sukūrimas“ užsėmime. Besidominčius piligrimyste, tikėjimo teikiamu džiaugsmu Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis kvietė dalyvauti grupės „Būti Dievo bendradarbiu“ darbe. „Ką reiškia tikėti šiuolaikiniame gyvenime? “ – į šį klausimą padėjo atsakyti Truskavos parapijos klebonas kun. Mindaugas Kučinskas užsiėmime „Tikėjimas šiandien“. Atsirado ypač daug norinčių susitikti su anksčiau parapijoje vikaru tarnavusiu kun. Tomu Trečioku. Jis laukė visų darbo grupėje „Šiuolaikinis krikščionis“.

Grupių darbo vietos telkėsi Kėdainių senamiestyje – tai Evangelikų reformatų bažnyčia, Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia, Šv. Juozapo parapijos didžioji salė, parapijos mažoji salė, Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia, Jaunimo centras, Daugiakultūris centras.

Vidurdienį Šv. Juozapo bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, kuri leido išgyventi gyvąjį Jėzų tarp mūsų. Bažnyčioje aidinti subtili, jaudinanti muzika, svarus Dievo žodis skatino pasidžiaugti didžiausia dovana – Dievo meile.

Katechezę skelbęs kun. Tomas Trečiokas, pasitelkdamas savo gyvenimo patirtį bei aktyvaus darbo su jaunimu patirtį, padėjo suvokti gyvenimo pavojus, beprasmybes ieškant savo pašaukimo ir vietos gyvenime. Vikaras stebuklingai sugebėjo sutelkti visus įsiklausyti į tylą, pajusti ją ir branginti. Ragino skirti nors dalelę savo gyvenimo pabuvimui su Dievu tyloje.

Po pietų Šv. Juozapo bažnyčioje vyko šlovinimas ir Sutaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi. Kauno Petrašiūnų parapijos jaunimo choras giesmėmis pradžiugino visų tikinčiųjų širdis, kvietė šlovinti Viešpatį pačia nuoširdžiausia malda. Kiekvienas, trokštantis pagilinti savo krikščioniškąją formaciją ir visa širdimi ieškantis Dievo, turėjo galimybę asmeniškai pabendrauti su kunigais ir atlikti asmeninę išpažintį.

Susitaikinę su Dievu visi dalyvavo vakaro šv. Mišiose, kurias aukojo Kauno arkivyskupijos metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Kėdainių dekanato kunigai ir kunigai svečiai iš Panevėžio, Biržų, Truskavos. Melstis, giesmėmis šlovinti Viešpatį vėl padėjo Petrašiūnų parapijos jaunimo choras. Šv. Mišių pabaigoje vyskupas suteikė ganytojišką palaiminimą ir padėkojo visiems dalyvavusiems. Jo ekscelencija pasidžiaugė Kėdainių dekanato jaunimu ir paragino būti aktyviais Lietuvos jaunimo dienų 2013 m dalyviais bei savanoriais Kaune.

Jaunimo dienos šventė baigta savanorių pagerbimu ir koncertu. Šventėje savanoriavo net 29 aktyvūs jaunuoliai iš Kėdainių, Josvainių, Krakių ir Šėtos. Gospel choro „Joy“ ir roko grupės „Garbanotas Bosistas“ pasirodymas Kėdainių kultūros centre buvo jaunatviškas, įspūdingas, uždegantis. Koncerte turėjo galimybę dalyvauti visa Kėdainių dekanato bendruomenė.

Šventę organizavo Kėdainių dekanatas, rėmė Kėdainių rajono savivaldybė, Krakių žemės ūkio bendrovė, Kėdainių krašto muziejus, AB „Nordic Sugar“ (Kėdainiai), Kėdainių kultūros centras, Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės 10-oji Kėdainių jaunųjų šaulių kuopa.

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune