Susikaupimo diena „Kaip Eucharistija mus atgimdo iš aukštybių?“ (plg. Jn 3, 3) Kauno arkikatedroje (2011 01 29)
Paskelbta: 2011-02-02 19:27:33

Sausio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje vyko Susikaupimo diena su Šv. Jono broliais „Kaip Eucharistija mus atgimdo iš aukštybių?" (plg. Jn 3, 3). Susikaupimo dienos su broliais joanitais arkikatedroje vyksta tris kartus per metus. Jos skirtos labiausiai tiems, kurie garbina ar nori pradėti garbinti Jėzų, esantį Švenčiausiajame Sakramente. 

Sausio 29-osios Susikaupimo dieną buvo švenčiama Eucharistija ir Sutaikinimo sakramentas, adoruojamas Švč. Sakramentas, kalbamas Gailestingumo vainikėlis ir klausoma paskaitų.

Pasak tėvo Jono, tai, jog šie 2011 metai paskelbti Gailestingumo metais, yra ne atsitiktinis, nors netikėtas dalykas. Viešpats mus kviečia priimti Jo gailestingumą, geriau jį suprasti ir juo gyventi. Viešpats dažnai taip veikia: neparuošia mūsų iš anksto savo netikėtumams ir malonėms. Paskaitose prelegentas kalbėjo apie būdus, kuriais, adoruodami Švenčiausiąjį Sakramentą, patiriame Dievo gailestingumą, ir daugiausia apsistojo ties malone, kurią Dievas nori mums suteikti šiais Gailestingumo metais. Garbindami Švenčiausiąjį Sakramentą, leidžiamės šiai gailestingumo žiniai per Jį pasiekti mus ir pasiekti kitus, priimti malonę, kuri pranoksta mūsų žmogišką veiklą: mūsų veiksmus, žodžius. Tai Dievo malonės ir Jo veikimo slėpinys, kuriuo mes turime tikėti. Tikėti, kad mūsų laikas, praleistas prie Švenčiausiojo Sakramento, yra be galo reikalingas Dievui.

Adoracija – viena iš svarbiausių misijų Bažnyčioje. Tai liudija šventieji ir mūsų popiežiai – tiek Jonas Paulius II, tiek dabartinis popiežius Benediktas XVI. Akivaizdu, kad Bažnyčios atsinaujinimas turi ateiti pirmiausia iš vidaus – iš giluminio Dievo darbo mūsų širdyse: Šventoji Dvasia daro tą gailestingumo darbą mūsų širdyje. Prelegentas kvietė leistis, kad būtume perkeisti gailestingumo.

Br. Justinas savo paskaitoje peržvelgė, ką Šventasis Raštas kalba apie Dievo gailestingumą.

Kita Susikaupimo diena – gegužės 28-ąją.

 

Dalė Adamonienė
 
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune