CARITAS posėdis Kauno r. socialinių paslaugų centre (2011 02 03)
Paskelbta: 2011-02-04 12:08:53

Vasario 3 d. Kauno r. socialinių paslaugų centre Kauno r. meras V. Makūnas, vicemerė R. Lukoševičienė, Kauno r. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja A. Ščiukauskienė, rajono seniūnai, Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, arkivyskupijos Caritas direktorius kun. V. Birjotas,  II dekanato dekanas kun. A. Paulauskas, MIATLNA programos koordinatorė arkivyskupijoje O. Virbašiūtė, karitiečiai ir socialiniai darbuotojai aptarė ES maisto dalijimo iš intervencinių atsargų nepasiturintiems asmenims programos (MIATLNA) vykdymą ir eigą per 5 metus.

Susitikimą pradėjo Socialinių paslaugų centro  direktorė R. Popovienė, pažymėdama, kad ši įstaiga atvira visiems, kuriems reikia pagalbos.

Kun. A. Paulauskas trumpai pasidalijo, kaip  daug sunkumų, nežinios buvo pradedant projektą. Šiandien programa veikia sėkmingai karitiečių ir socialinių darbuotojų pastangų ir geranoriškumo dėka.

O. Virbašiūtė supažindino su MIATLNA programos  eiga. 70 proc. programos vykdymo atlieka Caritas. Dalijamo maisto kiekiai nuolat auga. Metų pradžioje Kauno II dekanate parama išdalyta 5600 asmenų, metų pabaigoje šis skaičius išaugo iki 7350. Atliekamas didžiulis darbas, kuris reikalauja didelės kantrybės ir atsidėjimo.

Arkivyskupas S. Tamkevičius dėkojo už gražų bendradarbiavimą tarp valstybės ir Bažnyčios, nors tai šiandieniame pasaulyje dažnai ir nesuprantama. Tik bendrystėje galima sėkmingai atlikti darbus. Vargšų visada turėsime, tai sakė Jėzus. Pasak ganytojo, gera, kad jų nebūtų, bet visada bus žmonių, kuriems nepasisekė, kurie pasirinko kitokį gyvenimo būdą. Jėzui kiekvienas žmogus brangus, ir karitiečiai savo krikščioniškąja tarnyste pasilenkia prie silpniausiojo.

Meras V. Makūnas prisiminė Indijoje matytą motiną Teresę, stipriai išgyvendamas, kad sunkiau prašyti, negu duoti. Socialinė atskirtis palietė žmones, visų indėlis gali padėti atrasti vertybines nuostatas. Šie metai paskelbti Savanorystės metais – tai proga dar labiau suremti pečius bendram darbui. Padėkos dovanomis buvo apdovanoti kun. A. Paulauskas, O. Virbašiūtė, Kauno II dekanato Caritas vadovė M. Mačiulienė.

Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. V. Birjotas pasidžiaugė abipusiškai, sėkmingai vykdomu projektu, pagalba žmonėms, nes tik tas, kas nenori daryti gera, yra laisvas nuo laimės. Susitikimas užbaigtas šiltu pabendravimu – agape.
 

Ses. Viktorija Maknauskaitė SJE
Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune