Kauno I dekanato parapijų šeimos grupių vadovų susitikimas (2011 02 03)
Paskelbta: 2011-02-04 17:12:13

Vasario 3 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre vyko Kauno I dekanato parapijų/rektoratų šeimos grupių vadovų susitikimas. Susitikimas prasidėjo bendra malda ir giesmėmis, paskui vyko diskusija tema „Kaip Alfa kursas gali pasitarnauti kuriantis šeimų bendruomenėms?“ Evangelizacijos centro darbuotoja Lina Šalučkienė pasidalijo savo ilgamete Alfa kurso vedimo patirtimi, akcentavo ilgalaikę perspektyvą: nepalikti grupės, skatinti ir toliau rinktis kartu, palaikyti asmeninius santykius, taip pat – asmeniniame santykyje su Dievu ieškoti savo konkretaus pašaukimo šeimų sielovadoje (Dievas kviečia burti Šventojo Rašto grupę ar vesti Alfa kursą, o galbūt prisijungti prie kurio nors jau veikiančio šeimų judėjimo).

Susitikimo dalyviai pasidalijo patirtimi vedant ar dalyvaujant Alfa kursuose. Diskusijoje iškelta idėja susirinkti kartu parapijų šeimoms, daugiau bendrauti tarpusavyje. Tam išnaudoti ir interneto galimybes.

Petrašiūnų parapijos šeimų bendruomenės vadovas Vytis Žemaitis pristatė nacionalinę šeimų saviugdos programą „Šeimų universitetas“, kurios tikslas – padėti tėvams stiprinti tarpusavio santykius jų pačių ir vaikų labui. Šis šeimų mokymas pagrįstas diskusijomis poroje, o diskutuoti padeda Šeimų universiteto moderatoriai – specialiai apmokyti savanoriai. V. Žemaitis paragino supažindinti parapijų šeimas su Šeimų universiteto idėja ir mokytis būti geresniais tėvais. Eugenijus Mačiukas iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos trumpai pristatė Nazareto šeimų judėjimą ir pakvietė dalyvauti šio judėjimo organizuojamose rekolekcijose šeimoms.

Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Jurgita Ščiukaitė supažindino su 2011 m. Kauno I dekanato Šeimos centro veiklos planu ir Kauno arkivyskupijos Šeimos centro Krizinio nėštumo programa bei numatoma pagalba moterims, patyrusioms abortą. Parapijos šeimų bendruomenių vadovams ji padovanojo po knygą „Ar verksiu rytoj?“ Susitikimas baigėsi bendra malda, tačiau ir po jos dalyviai neskubėjo skirstytis, toliau diskutavo ir dalijosi asmenine patirtimi.
 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune