Kauno I dekanato institucijų darbuotojų posėdyje aptarti nuveikti darbai ir 2013-ųjų – Tikėjimo metų – veiklos gairės
Paskelbta: 2012-12-17 18:00:55

Kristaus Prisikėlimo parapijos namuose vyko Kauno I dekanato institucijų vadovų eilinis posėdis. Posėdžiui vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, dalyvavo dekanato institucijų vadovai: Jaunimo centro vadovas Emilis Vasiliauskas, Piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis, Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė,  Caritas vadovė Ona Virbašiūtė, Šeimos centro vadovė Raimonda Šemeklienė.

Po bendros maldos dekanas pasveikino institucijų vadovus su artėjančiomis šventėmis, palinkėjo pakiliai ir džiaugsmingai sutikti šv. Kalėdų šventę šlovinant Dievą už Jo Meilės dovaną – įsikūnijusio Žodžio šviesą ir kad ši šviesa nušviestų 2013-ųjų – Tikėjimo metų – kelius.

Posėdžio metu buvo apžvelgta institucijų 2012 metų veikla, išsamiai peržvelgtas praėjusių metų įvykdymo biudžetas. Vėliau vadovai aptarė numatomos veiklos, pagrindinių Tikėjimo metams skirtų renginių strategiją ir finansavimą, labai atsakingai pristatė ir aptarė numatomą ateinančių 2013-ųjų metų biudžetą, kuris bus pristatytas gruodžio 17 d. Kauno I dekanato klebonams ir bažnyčių rektoriams. Daug dėmesio buvo skirta birželio mėnesį vyksiančioms Lietuvos jaunimo dienoms Kauno mieste.

Užbaigiant posėdį dekanas mons. Vytautas Grigaravičius padėkojo institucijų vadovams už bendradarbiavimą ir įteikė suvenyrinius pyragėlius. Institucijų vadovai linkėjo vieni kitiems gražios ir dvasingos ateinančios Viešpaties Gimimo šventės ir prasmingų darbų ateinančiais Tikėjimo metais.

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune