Kėdainių dekanato jaunimo advento rekolekcijos (2012 12 21–22)
Paskelbta: 2013-01-02 17:28:57

Nei pūgos, nei plikledis nesutrukdė Kėdainių dekanato jaunimui nuvykti į Šiluvą gruodžio 21–22 d. advento rekolekcijų. Rekolekcijas vedė Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaras kun. Audrius Martusevičius, o jose dalyvavo jaunimas iš Kėdainių Šv. Juozapo, Josvainių, Pernaravos parapijų.

Abi dienas buvo aukojamos šv. Mišios meldžiantis už jaunimą, kunigus, mokytojus, šeimas. Vyko mokymai apie slaptingąją advento metą, apie nuodėmės pasekmes, apie gyvenimo prasmę. Rekolekcijų dalyviai labai susidomėję žiūrėjo kino filmą „Vaistai“, vėliau pasidalijo savo mintimis ir jausmais. Bene labiausiai jaunimui patiko užduotis apie savo gyvenimo planą. Didžiausias gyvenimo darbų sąrašas siekė 87, o vienam ir 25 punktų pakako. Kiek originalių, vidinio balso pagimdytų svajonių išdrįso pateikti jaunuoliai! Pasisėmę ramybės, priėmę kunigo palaiminimą jauni žmonės išvyko pasitikti šv. Kalėdų.
 

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune