Šokių pamokų jaunimui vakaras arkivyskupijos Jaunimo centre (2013 01 16)
Paskelbta: 2013-01-17 17:50:58

Sausio 16 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro židinio salėje jaunimas rinkosi į tradiciškai antrąjį mėnesio trečiadienį vykusį šokių vakarą, kur mokėsi šokio žingsnelių. Susirinkusį jaunimą šokti mokė Žygimantas, jam padėjo – RDJ XMartis.

Keletą fotografijų iš šio nuotaikingo vakaro rasite čia >>.

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune