Priešgaisrinės saugos kursai Kauno I dekanato klebonams, rektoriams, kunigams ir parapijų darbuotojams (2013 01 23)
Paskelbta: 2013-01-28 13:32:27

Sausio 23 d. Šv. Gertrūdos rektorate vyko priešgaisrinės saugos kursai, skirti Kauno I dekanato parapijų klebonams, bažnyčių rektoriams, kunigams, parapijų darbuotojams.

Dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pristatė prelegentus – Kauno APGV VPPS Prevencinės veiklos poskyrio viršininkę Jovitą Lapėnaitę, Statybų priežiūros poskyrio viršininką Arvydą Kazlauską ir vyresnįjį inspektorių Aurelijų Lukauską bei pakvietė vesti kursų priešgaisrinės saugos temomis.

VPPS Prevencinės veiklos poskyrio viršininkė J. Lapėnaitė susirinkusiems plačiai pristatė naujausias priešgaisrinės saugos taisykles, įpareigojančias parapijos klebonus, rektorius aktyviai rūpintis priešgaisrine sauga savo darbo bei gyvenamoje aplinkoje, tvarkyti dokumentaciją.

VPPS Statybų priežiūros poskyrio viršininkas A. Kazlauskas išsamiai supažindino su Priešgaisrinės saugos reikalavimais atliekant projektavimo, statybos ir eksploatavimo darbus, kviesdamas pasirūpinti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemomis bažnyčiose ir pastoracijai naudojamose patalpose.

Vyresnysis inspektorius A. Lukauskas išsamiai aptarė pirmines gesinimo priemones.

Visų paskaitų metu kunigai ir parapijų darbuotojai aktyviai domėjosi įvairiais priešgaisrinės saugos klausimais, į juos sulaukė praktiškų priešgaisrinės saugos pareigūnų patarimų.

Konferencijos pabaigoje vyko egzaminas, visiems dalyvavusiems bus įteikti pažymėjimai.

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune