Kaune vyko 2013 m. LJD šv. Mišių giesmių konkurso komisijos posėdis (2013 02 06)
Paskelbta: 2013-02-07 18:16:04

Vasario 6 d. arkivyskupijos kurijoje Kaune vyko 2013 metų Lietuvos jaunimo dienų šv. Mišių giesmių konkurso komisijos posėdis. Jame apsvarstyti šešių konkurse dalyvavusių kompozitorių iš Vilniaus, Kauno, Kretingos, Panevėžio darbai. Darbus šiam konkursui pagal parengtus nuostatus buvo galima pateikti nuo 2012 m. rugpjūčio 15 d. iki 2013 m. sausio 15 d.

Šeši komisijos nariai – arkivyskupijos augziliaras vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas, kun. lic. Artūras Kazlauskas, kun. dr. Vilius Sikorskas, chorvedė muzikė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, kompozitorius ir chorvedys Raimundas Martinkėnas, LJD 2013 koordinatorė Kaune Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė – vasario 6 d. nuo 10 val. ryto, savo darbą pradėję malda ir himnu Šventajai Dvasiai, iki vėlyvos popietės išklausė visų įrašų, juos aptarė liturginiais, muzikiniais ir kt. aspektais, pasidalijo nuomonėmis, atkreipdami dėmesį, kaip pateikti darbai atitinka jaunimo dvasią, kaip jie nuskambėtų renginio erdvėje – „Žalgirio“ arenoje, kaip jie atitinka liturgines nuostatas ir kt.

Komisija savo išvadas pateiks pirmadienį, vasario 11 d. Tada ir paaiškės, kieno giesmėmis jauni žmonės šlovins Viešpatį šv. Mišiose, kai iš visų Lietuvos kampelių susirinks į didžiausią katalikiško jaunimo susitikimą Kaune birželio mėnesį.

Be to, vasario mėnesį vyksta jaunųjų giedotojų atranka į 2013 LJD liturginį chorą. Perklausos – vasario 6, 13 ir 20 dienomis arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, III a.). Giedoti kviečiamas jaunimas nuo 16 metų.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune