Tikėjimo metams skirtas tikybos mokytojų metodinis renginys Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje (2013 01 31)
Paskelbta: 2013-02-13 19:05:03

Sausio 31 d. Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje vyko tikybos mokytojų gerosios sklaidos metodinis renginys Tikėjimo metams „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ (Jn 6, 28). Visus susirinkusius palaimino ir bendra malda renginį pradėjo parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis.

Renginyje Šv. Antano Paduviečio parapijos metodinio centro tikybos mokytojai dalijosi savo užklasine veikla, metodinėmis priemonėmis su vaikais pamokoje, įvairių žaidybinių elementų fragmentais, kompiuterinių technologijų panaudojimo galimybėmis.

Pirmiausia Vyturio katalikiškos vidurinės mokyklos mokytoja Virginija Petrulienė susirinkusiuosius supažindino su ateitininkų organizacijos istorija, iškiliausiomis asmenybėmis, šios organizacijos tikslais, principais, pagrindine veikla. Šv. Antano Paduviečio parapijoje yra net trys mokyklos, kuriose aktyviai veikia ateitininkų kuopos. Tai Versmės vidurinės mokyklos ateitininkų kuopa, kurią globoja tikybos mokytoja Lina Brazienė, Vyturio katalikiškos mokyklos kuopa ir jos globėja tikybos mokytoja Virginija Petrulienė ir Simono Daukanto vidurinės mokyklos ateitininkų kuopa, kurią globoja tikybos vyr. mokytoja Sidonija Jusienė. Tikybos vyr. mokytoja Ieva Vasiliauskienė pristatė keletą parengtų pamokų fragmentų, skirtų vyresniųjų klasių mokiniams.

Visų didelio susidomėjimo sulaukė mokytojo Rolando Jakušovo pateiktos metodinės priemonės ir jų panaudojimo būdai: spalvoti akmenėliai – nuodėmės, įspūdingai paruoštas žaismingas takas – geriems darbams ar maldų intencijoms, rankų darbo didžiulis rožinis, bangžuvė, su kuria vaikai inscenizuoja Šventojo Rašto Jonos istoriją ir daugelis kitų.

Metodinio centro vadovas mokytojas Darius Venčkauskas pristatė, kaip organizuoti užduotis, viktorinas pasitelkiant kompiuterines technologijas. Ilgai mokytojai klausinėjo, kaip parengti vieną ar kitą užduotį. Mokytojas D. Venčkauskas tikybos mokytojams pažadėjo pravesti kvalifikacinį seminarą, kuriame supažindins su įvairių žaidimų, užduotėlių, kryžiažodžių parengimu, naudojant kompiuterines technologijas pamokoje. Tikybos mokytoja Sidonija Jusienė pasidalijo savo patirtimi organizuojant religinius renginius mokytojams.

Kiekvienas renginio dalyvis pasisėmė naujų įžvalgų ir patirties, džiaugėsi savo kolegų darbais ir galimybe dalytis vieni su kitais.
 

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune