Seminaras sužadėtinių rengimo Santuokai savanoriams Šeimos centre (2013 05 27)
Paskelbta: 2013-05-29 16:03:09

Gegužės 27 d. Kaune vyko seminaras savanoriams, kurie rengia sužadėtinius Santuokai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre. Seminare – supervizijoje dalyvavo savanoriai, šiuo metu vedantys grupes pagal Atnaujintą sužadėtinių rengimo Santuokai programą. Ją sudaro aštuoni susitikimai, kurių vedėjai yra Šeimos centre mokymus išklausę savanoriai, dažniausiai sutuoktinių poros.

Seminarą vedė Telšių krizių centro vadovė psichologė Vanda Benaitienė. Susitikimas prasidėjo vaišinantis arbata ir kibinais, nes dalyviai į Šeimos centrą atskubėjo tiesiai po darbo dienos. Vaikams buvo organizuota atskira tarnybėlė, kad tėveliai be nerimo galėtų tobulinti savo gebėjimus. Psichologė pirmiausiai pakvietė pasidalyti, už ką šiandien dalyviai yra dėkingi, kokius lūkesčius turi. Tada mažose grupelėse susirinkusieji aptarė sunkumus, kurie kyla vedant pasirengimo Santuokai susitikimus. Vienos dažniausių – tai sužadėtinių motyvacijos, laiko stoka, skirtingas išsilavinimas, silpnas tikėjimas. V. Benaitienė pristatė supervizijos sąvoką, sąlygas ir pakvietė grupelėse suteikti superviziją vienas kitam.

Dalyviai labai aktyviai ir atvirai diskutavo, dalijosi savo jausmais, patirtimi ir išgyvenimais. Po to visiems pristatė savo pastebėjimus ir suvaidino pasirinktą situaciją. Po trumpos pertraukėlės buvo toliau nagrinėjamos konkrečios problemos, kylančios vedant grupes sužadėtiniams. Psichologė pateikė daug pavyzdžių ir įžvalgų. Tikimasi, kad jos padės savanoriams augti ir šventėti. Susitikimas baigėsi bendra malda.

Šį seminarą parėmė katalikų Solidarumo akcija Renovabis ir privatus Vokietijos fondas.
 

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune